Kniha Antarktida

Kniha je první původní českou monografií o Antarktidě. Je rozdělena do čtyř tematických celků přibližujících čtenáři kontinent. V první části získá čtenář obecnější informace o Antarktidě jako kontinentu, týkající se jeho postavení a významu v měřítku Země, jeho fyzické geografie (reliéfu, systému zalednění, ostrovní části, klimatu), geologického vývoje a živé přírody na pevnině a v moři.

Zobrazit celou zprávu: Kniha Antarktida

Publikováno 3. července 2013, původní zdroj a celý článek viz odkaz výše.