Myslivost byla zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví

Česká myslivost patří ke kulturním klenotům a je činností s nebývalou členskou základnou. Zapsání na český seznam je podle jednatele Českomoravské myslivecké jednoty Jaroslava Kostečky prvním a nezbytným krokem k tomu, aby se myslivosti dostalo stejného ocenění i od mezinárodní organizace UNESCO.

Zobrazit celou zprávu: Myslivost byla zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví

Publikováno 14. února 2012, původní zdroj a celý článek viz odkaz výše.