Pod ochranou solárních Baronů

S rychlým rozvojem fotovoltaických elektráren, se zvedla vlna nevole týkající se záboru zemědělské půdy vyskytující se právě pod mnohohektarovými solárními parky. V řadě publikovaných článků se můžeme dočíst, že v České republice denně přijdeme až o 15 ha orné půdy. Toto číslo je v převážné části vztaženo k nevratnému zastavění půdy neboli pokrytí půdy betonem či asfaltem. Ve světě se pro tento jev používá označení „soil silling“. Při pominutí ekonomických, ekologických a environmentálních dopadů samotných elektráren, se naskýtá otázka, zda se „soil silling“ týká i fotovoltaických elektráren? Na ploše elektráren mezi konstrukcemi nesoucími fotovoltaické články, jsou udržovány trvalé travní porosty (TTP), které se jistě nedají s plochou parkoviště nebo překladiště srovnat.

Zobrazit celou zprávu: Pod ochranou solárních Baronů

Publikováno 6. ledna 2015, původní zdroj a celý článek viz odkaz výše.