Stanovisko MŽP ke skladování kalů z ostravských lagun na skládce CELIO a jejich následnému energetickému využití

Ministerstvo životního prostředí konstatuje, že garantem a zhotovitelem zakázky sanace ostravských lagun je DIAMO, s.p. a dodavatelem vítěz výběrového řízení Sdružení Čistá Ostrava. Tyto subjekty nesou odpovědnost za průběh zakázky a nakládání s výrobky vznikajícími při sanaci ostravských lagun.

Zobrazit celou zprávu: Stanovisko MŽP ke skladování kalů z ostravských lagun na skládce CELIO a jejich následnému energetickému využití

Publikováno 15. listopadu 2011, původní zdroj a celý článek viz odkaz výše.