Už se těšíte na jarní procházku přírodou? Spojte ji s mapováním čejky chocholaté!

Praha, 21. března 2013. Česká společnost ornitologická vyzývá veřejnost, aby se zapojila do mapování čejky chocholaté. Jeho cílem je získat co nejvíce informací o současném hnízdním výskytu tohoto druhu a vytipovat nejvýznamnější hnízdiště, u kterých by bylo vhodné zavést účinnější ochranu úpravami zemědělského hospodařen

Zobrazit celou zprávu: Už se těšíte na jarní procházku přírodou? Spojte ji s mapováním čejky chocholaté!

Publikováno 22. března 2013, původní zdroj a celý článek viz odkaz výše.