Vegetace České republiky 4 Lesní a křovinná vegetace

Čtyřdílná monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje znalosti o typech rostlinných společenstev vyskytujících se na našem území. Popisuje jejich floristickou skladbu, ekologii, dynamiku, rozšíření a hospodářský význam ve strukturovaném textu, který je bohatě doplněn barevnými fotografiemi porostů, mapami rozšíření, grafy a srovnávacími tabulkami druhového složení.

Zobrazit celou zprávu: Vegetace České republiky 4
Lesní a křovinná vegetace

Publikováno 7. května 2015, původní zdroj a celý článek viz odkaz výše.