Kniha Objevujeme přírodu

Učení hrou a prožitkem
Joseph Cornell, přírodovědec a pedagog, zjistil, že děti se učí mnohem efektivněji, je-li atmosféra učení naplněna radostí a je-li jim umožněno, aby se do předmětu učení zcela ponořily.

Zobrazit celou zprávu: Kniha Objevujeme přírodu

Publikováno 23. listopadu 2012, původní zdroj a celý článek viz odkaz výše.