Nejistá budoucnost topolu černého

Topol černý, náš domácí druh, patří mezi významné dřeviny lužních lesů, břehových a doprovodných porostů, ve kterých plní řadu ekologických funkcí. Dorůstá až 40 m a může se dožít až 200 let. Jakožto pionýrská dřevina je vhodný i pro zalesnění holin jako přípravná dřevina. Lze ho pěstovat také v plantážích rychle rostoucích dřevin, kde dobře reaguje na seřezávání a je vhodný pro pěstování i na zemědělsky neproduktivních půdách. Bohužel se jedná o kriticky ohrožený a ustupující druh. Povede se tento stav zlepšit?

Zobrazit celou zprávu: Nejistá budoucnost topolu černého

Publikováno 13. února 2023, původní zdroj a celý článek viz odkaz výše.