Vyšší brod pro pěší – Opatská naučná stezka – k pramenům věčného mládí

Léta páně dvoutisícího desátého roku, v horký to srpnový den, vydala se skupinka znavených poutníků hledati Pramen věčného mládí. Utrmáceni dlouhou cestou, rozhoupáni pobytem na lodi a také zmoženi hlukem přístavních krčem, přeplněných bujarými opilci, rozhodli se vyhledat pro svá hrdla i duševní nitra řádného osvěžení. Vydali se proto na nebezpečnou výpravu do velehor, až do nedohledných dálek a hlubin staletých lesů, daleko za prastarý klášter, aby zde u vody příštící ze skal nalezli klid a oddech u posvátného pramene.

Zobrazit celou zprávu: Vyšší brod pro pěší – Opatská naučná stezka – k pramenům věčného mládí

Publikováno 27. března 2013, původní zdroj a celý článek viz odkaz výše.